Š

Filtrování dle abecedy

šestibalíček (Six-pack)

Pojmem šestibalíček se označuje soubor šesti právních norem (pět nařízení a jeden návrh směrnice), které Evropská komise představila v září 2010 v reakci na sílící dluhovou krizi v Řecku a na zhoršující se stav veřejných financí v dalších zemích EU. Nařízení tohoto šestibalíčku nabyly účinnost v prosinci 2011. Jejich základním cílem je posílit dohled nad rozpočtovými a hospodářskými politikami v EU, zejména pak v eurozóně. Přijatá legislativa zpřísnila pravidla Paktu stability a růstu v jeho preventivní i nápravné části a dále zavedla nový dohled nad makroekonomickými nerovnováhami, který ve své nápravné větvi obsahuje proceduru při nadměrné nerovnováze. Součástí šestibalíčku byl též návrh směrnice vymezující minimální požadavky na fiskální rámce. Na šestibalíček s odstupem jednoho roku navázal dvojbalíček dalším zpřísněním požadavků na rozpočtové chování členských států eurozóny.