Eurosystém

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Aktualizováno 2. 1. 2023
  • Aktualizováno
  • Aktualizace obsahu a tabulek

Motivový obrázekHospodářská a měnová unie s jednotnou měnou euro je příkladem vícerychlostní integrace. Členské země Evropské unie rozděluje na tzv. „ins“, kteří se účastní jmenovaného projektu, a na tzv. “outs“, kteří stojí stranou.To je i důvod, proč institucionální uspořádání HMU pracuje s více pojmy, jež charakterizují strukturu centrálních bank působících na území EU a eurozóny.

  • Evropská centrální banka (ECB) je samostatná právnická osoba se sídlem v německém Frankfurtu nad Mohanem. Je to nadnárodní evropská instituce, jejímž úkolem je pečovat o cenovou stabilitu v eurozóně. Ustavena byla 1. června 1998, půl roku před vstupem HMU do závěrečného třetího stadia.
  • Eurosystém je tvořen Evropskou centrální bankou a dále všemi národními centrálními bankami, jejichž země přijaly euro. Toto uskupení centrálních bank prostřednictvím svých představitelů utváří a realizuje měnovou politiku eurozóny.
  • Evropský systém centrálních bank (ESCB) zahrnuje ECB a národní centrální banky všech členských států EU, členů i nečlenů eurozóny. Pověřen je vybranými úkoly, které bezprostředně nesouvisejí s prováděním měnové politiky v eurozóně.

 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL ECB

 

Národní centrální banky, které tvoří ESCB, jsou zakladateli ECB, do níž vložily kapitál. ECB vykazovala k 1. lednu 2023 upsaný kapitál ve výši 10,825 mld. EUR, jenž je rozpočítán na jednotlivé členy ESCB podle kapitálového klíče. Tento klíč je konstruován jako vážený ukazatel, do něhož se stejnou vahou vstupuje podíl členského státu na celkovém počtu obyvatel EU a podíl členského státu na souhrnném domácím produktu EU. Klíč pro upisování základního kapitálu se naposledy měnil 1. února 2020 po vystoupení Velké Británie z Evropské unie. 

Centrální banky Eurosystému mají povinnost splatit svůj podíl na upsaném kapitálu v plné výši, což představuje 8,875 mld. EUR. Centrální banky, jež nejsou členy Eurosystému, skládají pouze minimální vklad jako příspěvek na úhradu provozních nákladů ECB. Jeho výše činí 3,75 % z podílu na upsaném kapitálu, což celkově obnáší 73,117 mil. EUR.

 

Členové eurozóny a Eurosystému
  Evropská unie Evropský systém centrálních bank Kapitálový klíč
%
Splacený kapitál
EUR
  Eurozóna Eurosystém  
    Evropská centrální banka  
Belgie Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique 2,9630 276 290 916,71
Estonsko Eesti Pank 0,2291 21 362 892,01
Finsko Suomen Pankki – Finlands Bank 1,4939 139 301 721,39
Francie Banque de France 16,6108 1 548 907 579,93
Chorvatsko Hrvatska narodna banka 0,6595 71 390 921,62
Irsko Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland 1,3772 128 419 794,29
Itálie Banca d’Italia 13,8165 1 288 347 435,28
Kypr Central Bank of Cyprus 0,1750 16 318 228,29
Litva Lietuvos bankas 0,4707 43 891 371,75
Lotyšsko Latvijas Banka 0,3169 29 549 980,26
Lucembursko Banque centrale du Luxembourg 0,2679 24 980 876,34
Malta Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta 0,0853 7 953 970,70
Německo Deutsche Bundesbank 21,4394 1 999 160 134,91
Nizozemsko De Nederlandsche Bank 4,7662 444 433 941,02
Portugalsko Banco de Portugal 1,9035 177 495 700,29
Rakousko Oesterreichische Nationalbank 2,3804 221 965 203,55
Řecko Bank of Greece 2,0117 187 585 027,73
Slovensko Národná banka Slovenska 0,9314 86 850 273,32
Slovinsko Banka Slovenije 0,3916 36 515 532,56
Španělsko Banco de España 9,6981 904 318 913,05
  Celkem   81,9881 8 875 217 621,22
  Ostatní Ostatní  
Bulharsko Българска народна банка (Bulharská národní banka) 0,9832 3 991 180,11
Česká republika Česká národní banka 1,8794 7 629 194,36
Dánsko Danmarks Nationalbank 1,7591 7 140 851,23
Maďarsko Magyar Nemzeti Bank 1,5488 6 287 164,11
Polsko Narodowy Bank Polski 6,0335 24 492 255,06
Rumunsko Banca Naţională a României 2,8289 11 483 573,44
Švédsko Sveriges riksbank 2,9790 12 092 886,02
  Celkem   18,0119 73 117 104,33

Zdroj: Webové stránky European Central Bank.

Poznámka: Vzhledem k zaokrouhlování nemusí celkový součet odpovídat součtu všech uvedených hodnot.