Eurosystém

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Aktualizováno 5. 1. 2015

Motivový obrázekHospodářská a měnová unie s jednotnou měnou euro je příkladem vícerychlostní integrace. Členské země Evropské unie rozděluje na tzv. „ins“, kteří se účastní jmenovaného projektu, a na tzv. “outs“, kteří stojí stranou.To je i důvod, proč institucionální uspořádání HMU pracuje s více pojmy, jež charakterizují strukturu centrálních bank působících na území EU a eurozóny.

  • Evropská centrální banka (ECB) je samostatná právnická osoba se sídlem v německém Frankfurtu nad Mohanem. Je to nadnárodní evropská instituce, jejímž úkolem je pečovat o cenovou stabilitu v eurozóně. Ustavena byla 1. června 1998, půl roku před vstupem HMU do závěrečného třetího stadia.
  • Eurosystém je tvořen Evropskou centrální bankou a dále všemi národními centrálními bankami, jejichž země přijaly euro. Toto uskupení centrálních bank prostřednictvím svých představitelů utváří a realizuje měnovou politiku eurozóny.
  • Evropský systém centrálních bank (ESCB) zahrnuje ECB a národní centrální banky všech členských států EU, členů i nečlenů eurozóny. Pověřen je vybranými úkoly, které bezprostředně nesouvisejí s prováděním měnové politiky v eurozóně.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL ECB

Národní centrální banky, které tvoří ESCB, jsou zakladateli ECB, do níž vložily kapitál. ECB vykazovala k 1. lednu 2014 upsaný kapitál ve výši 10,825 mld. EUR, jenž je rozpočítán na jednotlivé členy ESCB podle kapitálového klíče. Tento klíč je konstruován jako vážený ukazatel, do něhož se stejnou vahou vstupuje podíl členského státu na celkovém počtu obyvatel EU a podíl členského státu na souhrnném domácím produktu EU.

Centrální banky Eurosystému mají povinnost splatit svůj podíl na upsaném kapitálu v plné výši, což představuje 7,575 mld. EUR. Centrální banky, jež nejsou členy Eurosystému, skládají pouze minimální vklad jako příspěvek na úhradu provozních nákladů ECB. Jeho výše činí 3,75 % z podílu na upsaném kapitálu, což celkově obnáší 0,122 mld. EUR.

 

Členové eurozóny a Eurosystému
  Evropská unie Evropský systém centrálních bank Kapitálový klíč
%
Splacený kapitál
EUR
  Eurozóna Eurosystém  
    Evropská centrální banka  
Belgie Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique 2,4778 268 222 025,17
Estonsko Eesti Pank 0,1928 20 870 613,63
Finsko Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2564 136 005 388,82
Francie Banque de France 14,1792 1 534 899 402,41
Irsko Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland 1,1607 125 645 857,06
Itálie Banca d’Italia 12,3108 1 332 644 970,33
Kypr Central Bank of Cyprus 0,1513 16 378 235,70
Litva Lietuvos bankas 0,4132 44 728 929,21
Lotyšsko Latvijas Banka 0,2821 30 537 344,94
Lucembursko Banque centrale du Luxembourg 0,2030 21 974 764,35
Malta Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta 0,0648 7 014 604,58
Německo Deutsche Bundesbank 17,9973 1 948 208 997,34
Nizozemsko De Nederlandsche Bank 4,0035 433 379 158,03
Portugalsko Banco de Portugal 1,7434 188 723 173,25
Rakousko Oesterreichische Nationalbank 1,9631 212 505 713,78
Řecko Bank of Greece 2,0332 220 094 043,74
Slovensko Národná banka Slovenska 0,7725 83 623 179,61
Slovinsko Banka Slovenije 0,3455 37 400 399,43
Španělsko Banco de España 8,8409 957 028 050,02
  Celkem 70,3915 7 619 884 851,40
  Ostatní Ostatní
Bulharsko Българска народна банка (Bulharská národní banka) 0,8590 3 487 005,40
Česká republika Česká národní banka 1,6075 6 525 449,57
Dánsko Danmarks Nationalbank 1,4873 6 037 512,38
Chorvatsko Hrvatska narodna banka 0,6023 2 444 963,16
Maďarsko Magyar Nemzeti Bank 1,3798 5 601 129,28
Polsko Narodowy Bank Polski 5,1230 20 796 191,71
Rumunsko Banca Naţională a României 2,6024 10 564 124,40
Švédsko Sveriges riksbank 2,2729 9 226 559,46
Velká Británie Bank of England 13,6743 55 509 147,81
  Celkem 29,6085  120 192 083,17

Zdroj: Webové stránky European Central Bank.

Poznámka: Vzhledem k zaokrouhlování nemusí celkový součet odpovídat součtu všech uvedených čísel.