Členské státy eurozóny

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Aktualizováno 11. 1. 2023
  • aktualizace obsahu
  • aktualizace obsahu
  • aktualizace obsahu

Motivový obrázekO početním stavu eurozóny při jejím vzniku rozhodla Evropská rada 3. května 1998. Celkem 11 států z 15 se 1. ledna 1999 stalo zakladateli tohoto integračního uskupení: Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko a Španělsko.

Proces rozšiřování eurozóny po jejím ustavení dále pokračoval. Již 1. ledna 2001 bylo přijato Řecko. Jako první země z bývalého východního bloku vstoupilo 1. ledna 2007 Slovinsko. Od 1. ledna 2008 se členy eurozóny staly Kypr a Malta. Dalším v pořadí bylo sousední Slovensko, které přijalo euro 1. ledna 2009. Následoval vstup pobaltských republik: 1. leden 2011 Estonsko, 1. leden 2014 Lotyšsko a 1. leden 2015 Litva. Od 1. ledna 2023 přijalo euro Chorvatsko.

Postavení Dánska a Velké Británie je výjimečné tím, že tyto země si při vyjednávání Maastrichtské smlouvy prosadily trvalou výjimku ze zavedení eura (opt-out), nicméně Velká Británie k 31. lednu 2020 z EU vystoupila. Ostatní členské země EU jsou vázány ustanovením Maastrichtské smlouvy přijmout jednotnou měnu, jakmile budou splněna požadovaná kritéria. Vedle České republiky se tato povinnost vztahuje na Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko. Tyto země mají přiznánu dočasnou výjimku ze zavedení eura (derogation).

Na začátku r. 2023 eurozóna sdružovala 20 států EU z celkového počtu 27. Rozkládá se na území s přibližnou výměrou 2,9 milionů čtverečních kilometrů, což představuje 69 % rozlohy EU. Počtem obyvatel téměř 347 milionů se podílí téměř 78 % na celkovém počtu obyvatel EU. Její hospodářský potenciál (měřený hrubým domácím produktem) zabezpečuje 85 % celkového výkonu EU.

Webové stránky ECB: Interaktivní mapa eurozóny 1999 - 2023

 

PŘEPOČÍTACÍ KOEFICIENTY

 

Důležitou součástí procedury přijímání za člena eurozóny je vyhlášení oficiálního přepočítacího koeficientu. Ten je vždy stanoven jako počet jednotek národní měny připadajících na jedno euro. Udáván je s přesností na šest platných míst. S jeho pomocí jsou převáděny veškeré ceny a peněžní částky.

 

    Rok přistoupení Měna Přepočítací koeficient
Členské státy eurozóny
Vlajka Belgie Belgie 1999 frank 40,3399
Vlajka Estonsko Estonsko 2011 koruna 15,6466
Vlajka Finsko Finsko 1999 marka 5, 94573
Vlajka Francie Francie 1999 frank 6,55957
vlajka Chorvatsko Chorvatsko 2023 kuna 7,53450
Vlajka Irsko Irsko 1999 libra 0,787564
Vlajka Itálie Itálie 1999 lira 1936,27
Vlajka Kypr Kypr 2008 libra 0,585274
Vlajka Litva Litva 2015 litas 3,45280 
Vlajka Lotyšsko Lotyšsko 2014 lat 0,702804
Vlajka Lucembursko Lucembursko 1999 frank 40,3399
Vlajka Malta Malta 2008 lira 0,429300
Vlajka Německo Německo 1999 marka 1,95583
Vlajka Nizozemsko Nizozemsko 1999 gulden 2,20371
Vlajka Portugalsko Portugalsko 1999 escudo 200,482
Vlajka Rakousko Rakousko 1999 šilink 13,7603
Vlajka Řecko Řecko 2001 drachma 340,750
Vlajka Slovensko Slovensko 2009 koruna 30,1260
Vlajka Slovinsko Slovinsko 2007 tolar 239,640
Vlajka Španělsko Španělsko 1999 peseta 166,386

Zdroj: Wikipedia, the free encyclopedia, heslo Euro.