Konvergenční zprávy

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Aktualizováno 28. 6. 2016

V souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie publikují Evropská komise a Evropská centrální banka konvergenční zprávy. Účelem těchto dokumentů je posoudit, zda v členských státech EU s dočasnou výjimkou na zavedení eura bylo dosaženo vysokého stupně udržitelné konvergence, hodnocené prostřednictvím maastrichtských konvergenčních kritérií. Posuzována je rovněž slučitelnost národní legislativy s evropským právem. Kladné vyznění zpráv obou dvou hodnotících institucí otevírá členské zemi cestu do eurozóny.

Konvergenční zprávy jsou zpracovávány nejméně jednou za dva roky nebo na žádost státu s dočasnou výjimkou na zavedení eura.

 

Konvergenční zprávy Evropské komise

Konvergenční zpráva 2016
KOM(2016) 374 v konečném znění.

Konvergenční zpráva 2014
KOM(2014) 326 v konečném znění.

Konvergenční zpráva 2013 o Lotyšsku
KOM(2013) 341 v konečném znění.

Konvergenční zpráva 2012
KOM(2012) 257 v konečném znění.

Konvergenční zpráva 2010
KOM(2010) 238 v konečném znění.

Konvergenční zpráva 2008
KOM(2008) 248 v konečném znění.

Konvergenční zpráva 2007 o Kypru
KOM(2007) 255 v konečném znění.

Konvergenční zpráva 2007 o Maltě
KOM(2007) 258 v konečném znění.

Konvergenční zpráva 2006 o Slovinsku
KOM(2006) 224 v konečném znění.

Konvergenční zpráva 2006 o Litvě
KOM(2006) 223 v konečném znění.

Konvergenční zpráva 2006
KOM(2006) 762 v konečném znění.

Konvergenční zpráva 2004
KOM(2004) 690 v konečném znění.

Konvergenční zprávy Evropské centrální banky

Konvergenční zpráva červen 2016

Konvergenční zpráva červen 2014

Konvergenční zpráva červen 2013

Konvergenční zpráva květen 2012

Konvergenční zpráva květen 2010

Konvergenční zpráva květen 2008

Konvergenční zpráva květen 2007

Konvergenční zpráva prosinec 2006

Konvergenční zpráva květen 2006

Konvergenční zpráva 2004