Euro v českém jazyce

sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy
sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy

Vydáno

Studii Euro v českém jazyce vypracoval PhDr. Josef Šimandl, Ph.D., vědecký pracovník Ústavu pro jazyk český AV ČR. Jejím cílem je zmapovat, jak se v českém tisku i jiných zdrojích s výrazem euro zachází. Shrnuta je zde řada uplatnění jmenovaného termínu, a to nikoli jen v souvislosti s označením společné evropské měny. Kladena je otázka, jak a v jakých různých kontextech výraz euro správně používat, aby se zamezilo jazykovým nedokonalostem.

  • Komponent euro- nabýval tradičně významu „zahrnující Evropu“ (euroamerický, Euroasie). Ve 21. století převážil význam „týkající se Evropské unie“ a „týkající se eura“. Počet českých výrazů s komponentem euro- roste a spolu s tím i diferenciace jeho významů, včetně významu „odpovídající evropským standardům“ (euroláhev, europaleta). Stal se i součástí spontánní jazykové kreativity označující např. nekritický obdiv k Evropské unii nebo měně euro (tzv. eurohujerství nasbíralo 90 odkazů na internetu) nebo pro laika ne zcela srozumitelných slangových ekonomických výrazů (eurodolar).
  • Anglický výraz Euro je v českých textech rovněž stále běžnější, aniž by byl překládán (Euro Hockey Tour, fotbalové EURO, Euro Shopping Park, aj.). U těchto anglických výrazů nejprve dochází k modifikaci jejich správné anglické výslovnosti a dále se při běžném používání v češtině zpravidla neudrží v nesklonné podobě.

Výraz euro jako označení společné evropské měny se používá nejčastěji takto:

  • V postavení po předložce, kde postupně jasně převažuje skloňovaný tvar (např. tvar v euru ve srovnání s neskloňovaným tvarem v euro nebo k euru oproti k euro atp.).
  • V podobě tzv. numerativu (2 miliony eur/euro), kdy je třeba, tak jako v případě jiných měn, užívat tzv. genitiv plurálu (např. 2 miliony dolarů). Oproti tomu ale stál názor, že např. tvar sto eur je nelibozvučný a že v Evropě se slovo euro vesměs neskloňuje.

Studie považuje za správné euro skloňovat. To je ostatně stále více ve shodě s převládající praxí. Na druhou stranu by to znamenalo určitou rozpolcenost, kdy např. eurobankovka, na níž je napsáno 10 EURO by v češtině musela být interpretována jako 10 EUR. Proto patrně neskloňovaný tvar z praxe zcela nezmizí. Dalšími příklady užití je např.:

  • Užívání s opěrným substantivem (měna euro) je sice po formální stránce správné, ale podle studie již jde částečně o přežitek, neboť každý již ví, že euro je měna.
  • Singulár a plurál (platit eurem/eury, platit v euru/eurech). Vyjádření singulárem má podobně jako počáteční nesklonnost klesající tendenci.
  • Značka € a bankovní kód EUR se nemají používat mimo svůj obvyklý kontext (stejně jako např. $, £, ¥ , resp. USD, GBP, JPY). Příkladem nesprávného použití je EURpaleta namísto správného europaleta).

Vyústěním studie jsou následující doporučení:

  • Komponent píšeme dohromady (eurovolby, eurozóna, euroskeptik aj.).
  • Anglický výraz se neohýbá a zachovává velké písmeno u všech plnovýznamových slov (Euro Disneyland, Euro Hospital Group, aj.).
  • Označení společné evropské měny euro se píše s malým písmenem, je středního rodu a skloňuje se podle vzoru město.