Přínosy a náklady eura pro spotřebitele

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Euro přináší spotřebitelům řadu výhod. Toto jsou ty hlavní přednosti.

  • Snadnější cestování. Při cestách mezi členskými zeměmi eurozóny odpadají náklady, které byly dříve spojené s výměnou národního oběživa. S eurem, které si získalo postavení mezinárodní měny, lze také cestovat prakticky do všech zemí světa.
  • Cenová transparentnost. Snadné porovnávání cen v jedné měně a nalézání nejvýhodnější ceny výrobku nebo služby v evropském rozměru zesiluje, a to zejména v dnešním internetovém věku, blahodárné účinky konkurence, jimiž jsou vyšší pestrost nabídky a trvalý tlak proti cenovému růstu.
  • Stabilní ceny. Hlavním cílem měnové politiky Evropské centrální banky je cenová stabilita s mírou inflace nepřevyšující 2 % ročně. Trvalé úsilí o nízkou inflaci vytváří pojistku proti znehodnocování kupní síly mezd a úspor.
  • Levnější vypůjčování. Nízká inflace a stabilní ceny umožňují udržovat na nízké úrovni úrokové sazby. Spotřební a hypoteční úvěry jsou proto relativně dostupné. A jelikož u zahraničních úvěrů přijatých v eurech odpadá po zavedení eura kurzové riziko, splátky těchto úvěrů jsou předvídatelnější.

Při prvním zavádění eura do hotovostního oběhu na začátku r. 2002 reputaci společné měny v některých zemích poškodil jev vnímané inflace. Jinými slovy u některých skupin obyvatel vznikl pocit, že přechod na placení eurem vyvolal podstatné zvýšení cen. Statistické údaje o vývoji cenové hladiny nicméně tyto domněnky vesměs nepotvrzovaly. Ve skutečnosti docházelo k nárůstu cen jen u některých položek, zejména v sektoru služeb. Zkušenosti Slovenska ukazují, že pokud se uvedené problematice věnuje při přípravách na zavedení eura dostatečná pozornost, lze jev vnímané inflace podstatným způsobem omezit.

Národní plán zavedení eura v ČR počítá s řadou opatření, jejichž úkolem je čelit riziku vnímané inflace. Mezi ně patří:

  • Duální označování cen. Toto opatření počítá s povinným uváděním maloobchodních cen a vybraných finančních částek současně v korunách i eurech. Typickými příklady jsou cenovky v obchodech, jídelní lístky v restauracích, výpisy na bankovních účtech či údaje na výplatních páskách. Národní plán zavedení eura v ČR předpokládá, že povinné duální označování začne nejpozději jeden měsíc poté, co bude znám přepočítací koeficient. Povinnost duálního označování by měla trval po celý rok, v němž euro bude zavedeno. Duální označování cen a finančních částek sleduje dva základní cíle. Jednak je to pomůcka usnadňující občanům přechod na uvažování v nové měně a osvojování si nových cenových relací. Neméně významným hlediskem je i možnost kontroly obchodníků v období přechodu na euro samotnými spotřebiteli, aby tato výjimečná událost nebyla zneužívána k neodůvodněnému zvyšování cen.
  • Monitoring cenového vývoje. V průběhu zavádění eura bude podrobně a pravidelně sledován vývoj cen ve vybraných skupinách zboží a služeb každodenní spotřeby. Spotřebitelé tak budou mít možnost snadného časového srovnání cenových změn v této citlivé oblasti a s objektivními informacemi o vývoji inflace se stanou odolnějšími vůči nejrůznějším fámám. Zodpovědné orgány také budou moci včas zasáhnout, pokud by monitoring cenového vývoje naznačoval zneužívání eura k neodvodněnému zdražování.
  • Etický kodex obchodníků. Pro úspěšný přechod na euro je nezbytné upevňovat důvěru veřejnosti, že obchodníci nezneužijí zavedení eura k nekalým obchodním praktikám. Tuto důvěru pomůže upevnit kampaň za etické chování v období zavádění eura. Obchodník se do této kampaně zapojí tím, že se přihlásí k zásadám férových cen a k dodržování pravidel upravujících zavádění eura. Jako výraz stvrzení svého závazku podnik bude zapsán do veřejného seznamu a ve své provozovně si bude moci umístit logo kampaně.