Program konference

oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda
oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda

Vydáno

Konference "Euro - naše příští měna"

Konference pod záštitou ministra financí Miroslava Kalouska
Praha, 4. října 2007

PROGRAM:

8:45 – 9:15 Registrace účastníků konference

9:15 – 9:20 Zahájení konference:
Oldřich Dědek
národní koordinátor pro zavedení eura

9:20 – 9:30 Úvodní slovo:
Miroslav Kalousek
ministr financí

9:30 –10:00 Vystoupení hosta konference: Přípravy Slovenska na zavedení eura
Igor Barát
zplnomocněnec Vlády SR pro zavedení eura :

10:00 – 12:00 Problémy přechodu na euro očima výzkumu

Moderátor: Oldřich Dědek (národní koordinátor pro zavedení eura)

10:00 –11:30 Vystoupení řečníků:

Eva Klvačová: Silné a slabé stránky Národního programu zavedení eura
vedoucí Institutu integrace české ekonomiky do evropské a světové ekonomiky při FMV – VŠE Praha

Lubor Lacina: Postrach jednorázového zdražování po zavedení eura
vedoucí Ústavu financí PEF – MZLU Brno

Růžena Vintrová: Způsobí euro pádivou inflaci?
výzkumný pracovník, CES – VŠEM Praha

Jaromír Hurník: Fiktivní a faktické problémy maastrichtských kritérií
poradce guvernéra ČNB

Jan Herzmann:
generální ředitel Factum Invenio

11:30 – 12:00 Diskuse

12:00 – 13:00 Přestávka na oběd

13:00 – 15:00 Naděje, očekávání a rizika ze zavedení eura očima praxe

Moderátor: Vladislav Flek (vedoucí Organizačního výboru Národní koordinační skupiny pro zavedení eura)

13:00 – 14:30 Vystoupení řečníků:

Karel Havlíček
místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a viceprezident UEAPM, Brusel

David Šmejkal
předseda Sdružení obrany spotřebitelů ČR

Petr Špaček
výkonný ředitel České bankovní asociace

Milan Štěch
předseda Českomoravské komory odborových Svazů a senátor

Jan Wiesner
předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

14:30 – 15:00 Diskuse

15:00 – 15:15 Přestávka na kávu

15:15 – 16:45 Co nám euro přinese a odnese? (Panelová diskuse)

Moderátor: Oldřich Dědek (národní koordinátor pro zavedení eura)

Vladimír Dlouhý
mezinárodní poradce Goldman Sachs

Zbyněk Fiala
týdeník Ekonom

Tomáš Holub
ředitel sekce měnové a statistiky, ČNB

Stanislava Janáčková
poradkyně prezidenta ČR

Pavel Mertlík
hlavní ekonom, Raiffeisen Bank

Petr Zahradník
manažer EU Office, Česká spořitelna

16:45 Závěr konference