Veřejné slyšení petičního výboru Senátu k "Petici pro korunu"

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Pozvánka na veřejné slyšení

Výbor Senátu Parlamentu České republiky pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice zve na veřejné slyšení k senátnímu tisku č. 292 - "Petice pro korunu“ s následujícím programem:

  • ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO (senátor Jaromír JERMÁŘ, předseda výboru)
  • ZÁMĚR PETICE Č. 4/14 A JEJÍ ODŮVODNĚNÍ (Ing. Jan ZAHRADIL, europoslanec, předseda petičního výboru; prof. Ing. Josef ŠÍMA, ekonom, vysokoškolský učitel a rektor CEVRO Institutu; Ing. Richard SULÍK, ekonom, europoslanec)
  • STANOVISKA ZÁSTUPCŮ DOTČENÝCH INSTITUCÍ A ORGANIZACÍ (za Ministerstvo financí prof. Ing. Oldřich DĚDEK, CSc., národní koordinátor pro zavedení eura v ČR; za Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
    Ing. Jiří HAVLÍČEK, MBA, náměstek ministra; za Českou národní banku doc. Mgr. Tomáš HOLUB, Ph.D., ředitel Sekce měnové a statistiky ČNB)
  • SHRNUTÍ A ZÁVĚR

Veřejné slyšení se koná dne 11. listopadu 2014 od 10:00 hodin v Jednacím sále Valdštejnského paláce „A“. Prezence účastníků je od 9:00 hod. ve Valdštejnském paláci, recepce „A“.

Účast je nutné potvrdit do 7. listopadu 2014  na tel. č. 257 072 511. Počet přihlášek k účasti je limitován omezenou kapacitou sálu.