Enterprice and competitive environment

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Pozvánka na mezinárodní konferenci

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně pořádá ve dnech 6. a 7. března 2014 v pořadí 17. mezinárodní konferenci s názven Enterprice and Competitive Environment. S úvodními prezentacemi vystoupí

  • Oldřich Dědek, Chief Coordinator for Euro Adoption in the Czech Republic, Economics Professor, Charles University in Prague
  • Gerhard Hanappi, Economics Professor, Ad Personam Jean Monnet Chair for Political Economy of European Integration, Vienna University of Technology
  • Václav Muchna, CEO & Chairman of the Board, Y Soft, Masarykova univerzita Brno

Program konference je ke shlédnutí na webových stránkách www.pefka.cz/FKP2014-4str.pdf