Konvergenční program

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Aktualizováno 1. 6. 2016

Konvergenční program je dokument, ve kterém členské státy EU, jež nejsou členy eurozóny, objasňují své střednědobé rozpočtové strategie. Tyto strategie jsou zpracovávány minimálně s tříletým časovým výhledem. Cílem jmenovaných dokumentů je přispívat prostřednictvím vzájemného dohledu a koordinace rozpočtových politik k vyšší rozpočtové disciplíně a tím i k naplňování závazků plynoucích z Paktu stability a růstu. Dokumenty obdobného charakteru, které zpracovávají členské země eurozóny, se nazývají stabilizační programy.

Konvergenční programy podávají odpočet z plnění střednědobého rozpočtového cíle. Objasňují též základní předpoklady o makroekonomickém vývoji z pohledu hospodářského růstu, vývoje na trhu práce, inflace a dalších důležitých ekonomických veličin. Popisují a hodnotí dílčí opatření hospodářské politiky, která umožňují dosažení cílů konvergenčního programu. Analyzovány jsou dopady přijatých opatření na velikost deficitu a dluhu veřejných financí. Pozornost je věnována střednědobým cílům měnové politiky a dopadům přijímaných opatření na cenovou a kurzovou stabilitu.

K významné změně při projednávání konvergenčních a stabilizačních programů došlo v r. 2011 v rámci zavedení evropského semestru. Zavedeno bylo časové schéma, které umožňuje, aby koordinace národních rozpočtových politik z evropské úrovně proběhla předtím, než členské státy EU přistoupí k přípravným pracím na rozpočtu pro příští rok.

V České republice odpovídá za vypracování konvergenčního programu ministerstvo financí. První konvergenční program byl vypracován v r. 2004 po přistoupení ČR k Evropské unii.

Konvergenční program České republiky - duben 2016
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 11. května 2016 č. 410.

Konvergenční program České republiky - duben 2015 
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 29. dubna 2015 č. 319.

Konvergenční program České republiky - duben 2014
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 28. dubna 2014 č. 319.

Konvergenční program České republiky - duben 2013
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 24. dubna 2013 č. 290.

Konvergenční program České republiky - duben 2012
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 25. dubna 2012 č. 309.

Konvergenční program České republiky - duben 2011
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. května 2011 č. 320.

Konvergenční program České republiky - leden 2010
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2010 č. 100.

Konvergenční program České republiky - listopad 2008
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 12. listopadu 2008 č. 1392.

Konvergenční program České republiky - listopad 2007
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 28. listopadu 2007 č. 1338.

Konvergenční program České republiky - březen 2007
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 12. března 2007 č. 216.

Konvergenční program České republiky - listopad 2006
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 30. listopadu 2006 č. 1347.

Konvergenční program České republiky - listopad 2005
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 23. listopadu 2005 č. 1508.

Konvergenční program České republiky - listopad 2004
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 24. listopadu 2004 č. 1184.

Konvergenční program České republiky - květen 2004
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 12. května 2004 č. 446.

 

Convergence Programmes