Zprávy o plnění Národního plánu

oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda
oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda

Vydáno

Národní plán zavedení eura v ČR předjímá své průběžné aktualizace. S ohledem na nestanovený termín zavedení eura Národní koordinační skupina přijala rozhodnutí, že aktualizace Národního plánu budou prováděny formou Zpráv o plnění Národního plánu. Tyto vládní materiály člení aktivity vyvíjené v souvislosti s plněním Národního plánu na úkoly již zpracované a dále na prioritní úkoly ke zpracování v následujícím roce. Součástí materiálu jsou průběžně aktualizované matice úkolů Národního plánu podle jednotlivých pracovních skupin.

Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. dubna 2010 č. 282

Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 30. března 2009 č. 403

Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 9. dubna 2008 č. 381