Zprávy o činnosti Národní koordinační skupiny

oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda
oddělení 1002 - Vládní a parlamentní agenda

Vydáno

Vládní materiál Institucionální zajištění zavedení eura v ČR, schválený usnesením č. 1510 ze dne 23. listopadu 2005, ukládá ministru financí pravidelně informovat vládu o činnosti Národní koordinační skupiny (NKS). Na tomto základě je pro členy vlády zpracovávána informace, která shrnuje práci NKS za uplynulé období. Při výběru svých aktivit NKS vychází z přístupu, že i bez znalosti termínu zavedení eura lze vykonávat četné přípravné práce, které jsou metodické povahy a nepředstavují neúčelné vynakládání prostředků z veřejných zdrojů.